Magdalena Segal

Att få varje patient att lära sig mer om sin kropp ökar möjligheten till hälsa.

Med ett holistiskt synsätt och individuellt bemötande hjälper jag patienterna komma till rätta med störningar och smärta i rörelseorganen.

Att få varje patients kropp att fungera på bästa möjliga sätt är min drivkraft.

En viktig del av behandlingen är att utbilda patienten så att de lär känna sin kropp så att de kan minska symtom, öka effektiviteten av behandlingen och förbättra förutsättningar för att läka.

Jag är legitimerad fysioterapeut med avlagd masterexamen i Polen. Min yrkeskarriär började direkt efter masterexamen på ett sjukhus och sedan vidare på en privat klinik. Jag flyttade till Sverige efter tre år och här arbetar jag nu tillsammans med teamet på Stureplans Sjukgymnastik.

  • legitimerad fysioterapeut
  • Manuellterapeut
  • Terapeut i PNF-metoden (Proprioceptiv Neuromuskulär Facilitering )

Bokning:

Telefon: 08-662 80 11
E-post: magda@stureplanssjukgymnastik.se

Magda Segal